За добри взаимоотношения с децата си бъдете добър слушател

TINER

Специалистите психолози препоръчват за добри взаимоотношения в семейството родителите да не правят сравнения между децата си. Необходимо е родителите да бъдат много добри слушатели. Основата на стабилните отношения зависи от ефективната комуникация между членовете на семейството и най-вече между родители и деца. Липсата на диалог между членовете на семейството е в основата на възникване на евентуални проблеми, което според специалистите е предпоставка за проблеми и в социалния живот.
Липсата на диалог в семейството извежда комуникацията извън индивидите и те запълват тази липса по други начини. Те започват да предпочитат комуникацията извън семейството с приятели в социалния живот или на работното място. Следователно споделянето на чувства и мисли също се пренася в друга среда.
Разбирателството и отношенията между съпрузите влияят пряко върху комуникацията и социалните възприятия на децата. По-трудно в живота от това да бъдеш подрастващ е да си родител на подрастващи, защото тогава и отговорностите са много повече. Подрастващите най-често изпитват чувство на страх, тревоги, гняв и любов. Родителите не трябва да сравняват децата си, те трябва да се отнасят с всяко едно от тях индивидуално, не бива винаги да налагат своето мнение и трябва да бъдат добри слушатели.

Разговаряйте с децата си

Всеизвестно е, че родителите са модел за подражание на децата си, затова, ако съпрузите желаят децата им да притежават качества като уважение и увереност, отношенията между тях трябва да бъдат именно такива. Наличието на принципни и полезни хора за обществото зависи до голяма степен от комуникациите и отговорността на родителите към възпитанието на собствените им деца. Особено за деца, които се намират в пубертетна възраст, най-големият проблем за тях е липсата на комуникация. Говорете за целите и начините за постигането на тези цели. Всеизвестно е, че добрата комуникация и правилният подход към децата спомагат за постигане на по-високи успехи в училище и за по-доброто им физическо и психическо развитие. Правилната комуникация създава мостове между родителите и децата, което улеснява достъпа до тяхното душевно състояние.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всички права на публикуваните новини, статии и снимков материал са запазени. Новините, статиите и снимковият материал не могат да бъдат използвани без изрично разрешение, дори да се посочва източникът им.