Трябва да има глоби и сигнализация при кражби на топлоенергия между съседи

parno2

“Ситуацията със сметките за парно и жалбите на потребители срещу “Топлофикация” не е по-различна от други години, дори сега количеството жалби е по-малко, защото зимата е по-топла и сметките като абсолютна стойност са по-ниски.” Това коментира Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация “Активни потребители”. В същото време проблемите остават и се повтарят всеки отоплителен сезон, каза Николов и открои основните спънки за системата на централното топлоснабдяване. “Основните притеснения на хората идват от две неща – кражбите на парно и прогнозните сметки”, констатира Николов. “Когато имаш некоректни съседи, които са измислили някакъв начин за манипулиране на уредите, смяна на радиатори или друго – това няма как да не рефлектира върху сметките на останалите живущи в сградата”, посочи Николов. “Така се получава сблъсък между субективното усещане на хората за консумацията, която са имали през даден месец, и това, което виждат във фактурите си. И в повечето случаи субективното усещане е вярно”, коментира представителят на потребителите.
Тъй като голямата част от хората не познават и не разбират механизма, по който се отчита енергията и се фактурира, то недоволството се насочва срещу този, който изпраща фактурата – в случая “Топлофикация”. “В сянка обаче остава другият възможен виновник за високите сметки – съседът”, каза Богомил Николов. Според него у нас битува погрешно разбиране, че някой друг трябва да се погрижи за местните ни проблеми. “Имаме абсолютно нежелание в рамките на своята общност – в случая етажната собственост – да се опитаме да въдворим справедливост. Казваме, че държавата трябва да се погрижи за нас”, даде пример Николов.
В такъв случай какво е решението на проблема, ако съседът ни краде топлоенергия и сметките ни са нереално високи? “Има различни възможности”, смята Богомил Николов. Първият вариант, който решава радикално въпроса, е преобразуване на вертикалната сградна инсталация в хоризонтална. Разликата е, че при хоризонталната инсталация може да бъде монтиран индивидуален топломер на всеки апартамент и така да има реален отчет на консумираната от всеки абонат топлинна енергия. “Дори и някой съсед да си направи реконструкция в апартамента, това няма да ощети съседите му; единствено топлата вода за битово ползване ще остане на вертикален щранг и няма да може да се измерва индивидуалното й потребление”, посочи Николов. “Смяната на сградната инсталация изисква сериозна инвестиция, но не е невъзможно да се направи, ако положат съвместни усилия и Топлофикациите, и общините и се потърсят възможности по различни програми”, смята експертът. “Тъй като този вариант все пак е бавен и скъп, на първо време трябва да се намери ефективен механизъм за борба с кражбите на топлоенергия”, категоричен е Богомил Николов. Той отбеляза, че откакто топлинното счетоводство е въведено у нас като начин на измерване и разпределяне на енергията в сградите етажна собственост (преди повече от 10 г.), няма наложена нито една глоба за неправомерно ползване на енергия. “По закон санкцията за това нарушение е между 1000 и 5000 лв. и се налага от министъра на икономиката и енергетиката или упълномощени от него лица”, обясни експертът. Според потребителската асоциация министерството трябва да събере топлинните счетоводители и Топлофикациите на кръгла маса и заедно с тях да изработи действащ механизъм за докладване и третиране на такива случаи. От момента, в който започнат да се налагат глоби, неправомерното ползване на топлинна енергия ще спре. Глобите ще имат и превантивен ефект, в момента чувството за безнаказаност стимулира много хора да опитват най-различни варианти за кражба на топлинна енергия на принципа – “щом съседът ми краде, и аз ще крада”, смята експертът.
“Искаме да разработим насоки – как потребителите да действат в тези случаи, как да подават жалби – да изработим и образци на жалби – заявления, трябва ни обаче съдействие от страна на МИЕ и Топлофикациите, за да стане тази процедура действаща и хората да я научат”, коментира Богомил Николов.

Трябва да се търси диалог между институциите

“Трябва да се търси диалог между институциите, а не противопоставяне”, категоричен е представителят на потребителите. “От заяждания на дребно и политически спорове гражданите могат само да загубят”, смята той. “Трябва да има сътрудничество между институциите – в София конкретно между община и министерство, независимо че едната институция се ръководи от една политическа сила, а другата – от друга”, заяви Богомил Николов.
“Редът на промени би трябвало да е – първо да се променя Законът за енергетика, после Наредбата за топлоснабдяване и едва тогава Общите условия на Топлофикациите; промените трябва да се мислят в пакет, да се приемат хронологично и да има обща концепция за нещата”, коментира Николов. “Наше основно искане е в промените в Закона за енергетиката да залегне преносимост на данните на топлинните счетоводители”, заяви Богомил Николов. “В момента топлинните счетоводители, като видят, че в една сграда има аномалии в сметките и се краде, не предприемат нищо, за да запознаят хората с реалната ситуация, да ги предупредят какво е положението, да потърсят заедно с тях вариант за решаване на проблема”, заяви Николов.
“В момента цари незаинтересованост от всички страни и това трябва да се промени – “Топлофикация” е незаинтересована да спре кражбите, защото клиентите не крадат от нея, а се крадат помежду си, топлинният счетоводител е незаинтересован, защото неговите доходи са гарантирани, а пък министерството – не е достатъчно инициативно и предпочита да обвини ръководството на някоя “Топлофикация”, вместо да приложи санкциите в закона”, обобщи ситуацията Николов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всички права на публикуваните новини, статии и снимков материал са запазени. Новините, статиите и снимковият материал не могат да бъдат използвани без изрично разрешение, дори да се посочва източникът им.